Εσωτερισμός – Ψυχολογία | Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016 | Το είδαν 1703 άτομα

Εισαγωγή στην Ερμητική Καμπαλά

Η Καμπαλά είναι η αρχαία Ιουδαϊκή Μυστική Δοξασία η οποία έχει ως σκοπό την αποκάλυψη και την κατανόηση του συνόλου του σύμπαντος κόσμου, δηλαδή της κοσμογονίας, όπως αυτή ξεδιπλώνεται από τα πέπλα της αρνητικής ύπαρξης κατά την αρχική εκδήλωση της μέχρι και τον σχηματισμό του υλικού πεδίου στην Σεφίρα Μαλκούτ δηλαδή στο Βασίλειο. Κύριο μέσο για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού είναι η μυητική ερμηνεία[1] των Ιουδαϊκών γραφών και ο ενεργητικός διαλογισμός με αυτές[2]. Η παράδοση αναφέρει ότι αυτή η μυστική διδασκαλία δόθηκε από τον ίδιο τον δημιουργό στον Αδάμ  μετά την πτώση, έτσι ώστε να μπορέσει να επιστρέψει στην προπτωτική του κατάσταση και να γευτεί το ξύλο του Δέντρου της Ζωής. Αργότερα λέγετε ότι ο Αρχάγγελος Μέτατρον την παρέδωσε στον Μωυσή ως το εσωτερικό μέρος του Προφορικού Νόμου που του δόθηκε στο Όρος Σινά. Αυτό το γεγονός της μεταβίβασης της αποκλειστικά από στόμα σε αυτί, αρχικά από τους αγγέλους στον άνθρωπο και μετέπειτα από άνθρωπο σε άνθρωπο, θέλει να υποδηλώσει και η ετυμολογία της λέξης  Qabalah ή Cabbala που προέρχεται από την εβραϊκή ρίζα QBL (Κ ΜπΛ), που σημαίνει δέχομαι.

Η Ερμητική Καμπαλά διαφέρει από την αμιγώς Ιουδαϊκή, που μόλις περιγράψαμε, στο γεγονός ότι εκτός από τον ιουδαϊκό πυρήνα της σε ότι αφορά τις αντιστοιχίες των Γραμμάτων, των Αριθμών και του ιερογλυφικού του Δέντρου της Ζωής, έχει ενσωματώσει και χρησιμοποίει στην «πνευματική της παλέτα» το σύνολο της Δυτικής (και όχι μόνο) Εσωτερικής Παράδοσης. Έτσι η Ερμητική Καμπαλά είναι ένα αμάλγαμα πνευματικού συγκρητισμού αποτελουμένου από Αστρολογία, Ταρώ, Αλχημεία, παγανιστικές θρησκείες (κυρίως την Αιγυπτιακή και την Ελληνική), Νεοπλατωνισμό, Γνωστικισμό,  Χριστιανισμό, Ερμητισμό, Ροδοσταυρισμό, Ελευθεροτεκτονισμό, Θεοσοφία, Τάο, Τάντρα και Ενωχιακή αγγελική μαγεία.

Η Ερμητική Καμπαλά, είναι ένα εργαλείο πνευματικής αναζήτησης, ένα σύστημα πνευματικής άλγεβρας, ένας ζωντανός οργανισμός ο οποίος συντροφεύει τον αναζητητή του Φωτός στην δύσβατη ατραπό της εσωτερικής αναζήτησης. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι πως δεν πρόκειται απλά και μόνον για κάποιου είδους εξωτερική γνώση που την αποκτάμε και μας προσφέρει κάτι, όπως π.χ. ένα  κείμενο που άπτεται σε κάποιο εσωτερικό θέμα, αλλά για ένα σύστημα που πρέπει να εκπαιδευτεί και να εργαστεί κανείς μαζί του έτσι ώστε να γευτεί τους καρπούς του. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο λέγετε ότι  η Καμπαλά δεν είναι ποτέ μια, διότι ο κάθε αναζητητής καλλιεργεί το δικό του μοναδικό Δέντρο της Ζωής.

Ο Ελιφάς Λεβί σε μια από τις επιστολές του προς τον Βαρόνο Spedalieri μας δίνει, με μια σπάνια ομολογουμένως για το ύφος του σαφήνεια, το παρακάτω σχεδιάγραμμα της Ιερής Επιστήμης:

Η Ιερή επιστήμη περιλαμβάνει δυο μέρη: την Διδασκαλία (Θεωρία) και τις Εργασίες (Πρακτική) που αποτελούν την ολοκλήρωση ή φανέρωση της Διδασκαλίας. 

Η Διδασκαλία ξεκινά με την Καμπάλα δηλαδή με την επιστήμη των συμβόλων και των αντιστοιχιών τους.

Οι Εργασίες περιλαμβάνουν την Μαγεία (την επιστήμη του Φωτός δηλαδή την Θεουργία) και τον Ερμητισμό (την επιστήμη του Πυρός δηλαδή τον έλεγχο της Φύσης).

 

Και ο Λεβί συνεχίζει αναλύοντας τα συστατικά της θεωρητικής Καμπαλά :

Η επιστήμη των συμβόλων (δηλαδή η Καμπάλα) αρχίζει με την επιστήμη των γραμμάτων. Τα γράμματα είναι απόλυτες ιδέες, αυτές οι απόλυτες ιδέες είναι αριθμοί, τούτοι οι αριθμοί είναι τέλεια σύμβολα. Ενώνοντας ιδέες με αριθμούς μπορούμε να λειτουργήσουμε, τόσο επάνω στις ιδέες όσο και στους αριθμούς, καταλήγοντας έτσι στα μαθηματικά της αληθείας. Τα ταρω είναι το κλειδί των γραμμάτων και των αριθμών. Το επεξηγηματικό κείμενο των γραμμάτων, των αριθμών και των ταρω είναι το Σεφέρ Γετσιρά.

kabbala_treeΑυτήν λοιπόν την επιστήμη των συμβόλων και των αντιστοιχιών τους, των αριθμών και των γραμμάτων, που αναφέρει ο μεγάλος γάλλος αποκρυφιστής θα μελετήσουμε στο παρόν. Ο πυρήνας της καμπαλιστικής διδασκαλίας είναι οι 32[3] Ατραποί της Σοφίας, αυτές οι ατραποί περιγράφονται στο Σεφέρ Γετζιρά[4] και αντιστοιχούν στους 10 πρώτους αριθμούς (από το 1 έως και το 10) και στα 22 γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου. Πιο αναλυτικά οι 10 αριθμοί, ή όπως ονομάζονται στην Καμπαλά οι Σεφίρες (ή Σεφιρώθ) από την Ελληνική λέξη Σφαίρα[5], είναι στάδια στις εκπορεύσεις του Πνεύματος του Θεού ή του ανθρώπου (αναλόγως με το αν θα εξετάσουμε το Δέντρο της Ζωής ως  απεικόνιση του Μακρόκοσμου ή του Μικρόκοσμου) στην πορεία του από την νοητή ύπαρξη, μέχρι την οικοδόμηση ενός φυσικού φορέα στον φαινομενικό κόσμο[6]. Τα δε 22 γράμματα αντιστοιχούν στις ατραπούς που ενώνουν αυτές τις 10  Σεφίρες και κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες ως εξής: 3 Μητρικά γράμματα που αντιστοιχούν στα 3 στοιχεία (Πυρ – Αήρ – Ύδωρ[7]7 Διπλά γράμματα που αντιστοιχούν στους 7 πλανήτες και 12 Απλά γράμματα που αντιστοιχούν στα 12 ζώδια. Οι 22 Ατραποί σχετίζονται επίσης με τους είκοσι δύο Μεγάλους Θριάμβους των Ταρώ. Όλα τα παραπάνω εάν τα απεικονίσουμε με ένα γραμμικό διάγραμμα θα λάβουμε το παρακάτω σχήμα το  οποίο αποτελεί το ιερογλυφικό του Δέντρου της Ζωής.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι παραπάνω αντιστοιχίες των 32 Ατραπών του Δέντρου της Ζωής είναι οι απολύτως βασικές και φυσικά όχι οι μοναδικές, αφού οι καμπαλιστές έχουν δημιουργήσει πολυσέλιδους πίνακες με αντιστοιχίες οι οποίες περιέχουν Θεότητες από διάφορα πάνθεα και μυθολογίες, Αρχαγγέλους, Αγγέλους, Ζώα, Φυτά, Πολύτιμους λίθους, Αρώματα κ.α.

Ας δούμε τώρα εν συντομία την διάταξη και την βασική δομή των 10 Σεφιρόθ. Πίσω από την πρώτη Σεφίρα του Κέτερ βρίσκεται η Αρνητική Ύπαρξη, από την οποία προήλθαν τα πάντα. Αυτή η Αρνητική Ύπαρξη αποτελεί την ύψιστη έκφραση της Θεότητας στην Καμπαλιστικη φιλοσοφία και αναλύεται σε τρία στάδια που συμβολίζονται με τα Πέπλα της Αρνητικής Ύπαρξης. Αυτά ονομάζονται στα εβραϊκά Άιν, Άιν Σοφ και Άιν Σοφ Αούρ (δηλαδή Αρνητικότητα ή Μη ενεργεία, Απεριόριστο και Απεριόριστο Φως).Έτσι από την Αρνητικότητα του Άιν, την ανυπαρξία, προέχετε το Άιν Σοφ δηλαδή το άπειρο, ο κύκλος χωρίς περιφέρεια του οποίου το κέντρο βρίσκεται παντού, το πλησιέστερο σύμβολο του είναι ίσως το μηδέν, ο αριθμός πριν τους αριθμούς. Το απεριόριστο  Άιν Σοφ μετατρέπεται σε μια λάμψη φωτός, το Απεριόριστο Φως του Άιν Σοφ Αούρ.

Από αυτό το Απεριόριστο Φως κρυσταλλοποιείται η πρώτη Σεφίρα αυτή του Κέτερ, που σημαίνει Στέμμα. Όταν αυτό το πρωταρχικό Ένα, συνειδητοποιήσει τον εαυτό του τότε προβάλλει μια εικόνα του, αυτή η εικόνα του αντιστοιχεί στον αριθμό Δυο και ονομάζεται Χόχμα, δηλαδή Σοφία.  Η Γνώση της ύπαρξης μιας διαφοροποίησης μεταξύ του Ένα και του Δυο, αμέσως δημιουργεί μια τρίτη υπόσταση η οποία ονομάζεται Μπίνα, δηλαδή Κατανόηση. Έτσι σε αυτή την Σεφίρα έχουμε τον αριθμό Τρία, το πρωταρχικό τρίγωνο και την ιδέα της μορφής. Αυτό το πρωταρχικό τρίγωνο του Δέντρου της Ζωής απεικονίζεται σε διάφορους Ναούς με το σύμβολο του Ιερού ισόπλευρου Δέλτα.

Ανάμεσα στα τρία ανώτερα Σεφιρόθ και το υπόλοιπο Δέντρο μεσολαβεί η  Άβυσσος – μεταξύ Ιδεατού και Πραγματικού. Τα Σεφιρώθ που βρίσκονται κάτω από αυτήν την Άβυσσο,  από το τέταρτο έως και το ένατο, είναι γνωστά ως Σεφιρώθ Χαμινγιόν δηλαδή Δυνάμεις της Συγκρότησης. Η τέταρτη Σεφίρα ονομάζεται Χέσεντ δηλαδή Έλεος ή Γκεντούλα που σημαίνει Μεγαλείο και αναπαριστά το Σημείο καθορισμένο από 3 συντεταγμένες δηλαδή την Υλη. Η Πέμπτη Σεφίρα ονομάζεται Γκεβούρα δηλαδή Δύναμη και αναπαριστά την κινητική ενεργεία του σύμπαντος. Μετά από το Γκεβούρα συναντάμε το Τίφαρετ το Κάλλος την κεντρική Σεφίρα στο Δέντρο και το σημείο εξισορρόπησης όλων των προηγούμενων αλλά και επόμενων εκπορεύσεων. Αυτό το δεύτερο τρίγωνο του Δέντρου θεωρείται ως αντανάκλαση του πρώτου και έχει την ακμή του προς τα κάτω.

Το τρίτο και τελευταίο τρίγωνο σχηματίζεται από την εβδόμη την όγδοη και την ενάτη Σεφίρα, δηλαδή την Νετζάχ   που σημαίνει Νίκη, το Χόντ που σημαίνει Λάμψη και το Γεσούντ που σημαίνει Θεμέλιο. Στο Ζοχάρ διαβάζουμε ότι η Νετζάχ και το Χοντ σημαίνουν επέκταση πολλαπλασιασμό και δύναμη και αυτό επειδή όλες οι γεννημένες στο σύμπαν δυνάμεις προέρχονται από τον κόρφο τους. Το Γεσούντ αποτελεί τη λεπτή βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ο φυσικός κόσμος και ταυτίζεται με το Αστρικό Πεδίο.

Τέλος η δέκατη Σεφίρα, το Μαλκούτ δηλαδή το Βασίλειο των τεσσάρων στοιχείων, συνθέτει όλους τους προηγούμενους αριθμούς και αποτελεί την απάλειψη του συστήματος των τριάδων.

Θα ολοκληρώσουμε αυτήν την σύντομη εισαγωγή με την παράθεση των βασικών αντιστοιχιών για κάθε ένα  από τα 10 Σεφιρόθ:

 

 

ΚΕΤΕΡ

ΤΙΤΛΟΣ : Κέτερ, το στέμμα , Εβραϊκά γράμματα : Καφ ,Τάου, Ρες = 620 (20+400+200)

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: Ένας γενειοφόρος βασιλιάς σε προφίλ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ :Στην κορυφή της Στήλης Ισορροπίας στο Ουράνιο Τρίγωνο.

ΓΕΤΖΙΡΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Η Πρώτη ατραπός ονομάζεται η Θαυμαστή ή Κρυμμένη Διάνοια γιατί είναι το Φως που δίνει τη δύναμη για την κατανόηση της πρώτης Αρχής, που δεν έχει αρχή. Είναι, επίσης, η πρωταρχική Δόξα γιατί κανένα δημιουργημένο ον δεν μπορεί να φτάσει στην ουσία της.

Πρώτος (αριθμός): το Πνεύμα του Θεού του ζώντος. Ευλογητός και πιο ευλογητός ας είναι ο Ζων Θεός των αιώνων. Η Φωνή, το Πνεύμα και ο Λόγος, αυτά είναι το Άγιο Πνεύμα.

ΓΕΝΕΣΙΣ : ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν

ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΤΕΡ: Ύπαρξη των υπάρξεων, Απόκρυφο των απόκρυφων, αρχαίος των Αρχαίων, Αρχαίος των Ημερών (AUTIK YOMIN), Το αρχέγονο σημείο, το σημείο μέσα στον Κύκλο, το υπέρτατο, η Απέραντη Όψη, Η λευκή κεφαλή, Η κεφαλή που δεν είναι, Ο Μακροπρόσωπος (ARIKH ANPIN), Αμήν (ΑΜΝ : ADONAI MELEKH NAMEN = O ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ), Το απόκρυφο φως (Lux Occulta), το Αιώνιο Φως (Lux Interna), Αδάμ Οιλάχ (ADM OILAH), Αυτός, Αινοπατήρ

ΟΝΟΜΑ ΘΕΟΥ : Εχεγιέχ (εγώ θα είμαι)

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ : Μέτατρον MThRThN (Ο πρίγκιπας των όψεων)

ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΤΑΓΜΑ : Άγια ζώντα Δημιουργήματα, Χαιόθ χα Καντές (Chaioth Ha Qadash)

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : Ρασίθ χα Γκιλγαλίμ (Rasith Ha Gilgalim), H Πρωταρχική κίνηση (Primum Mobile), Οι πρώτοι Στροβιλισμοί.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Ένωση με το Θεό.

ΑΡΕΤΗ : Επίτευξη, Ολοκλήρωση του Μεγάλου Έργου.

ΕΛΑΤΤΩΜΑ : –

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ : Το κρανίο. Ο Σαχ. Γεσιντά (Yechidah), Ο Θείος Σπινθήρας, Ο Χιλιοπέταλος Λωτός.

ΣΥΜΒΟΛΑ : Το σημείο, Το Στέμμα, Η Σβάστικα.

ΣΤΟΙΧΕΙΟ : Ρίζα του Αέρα

ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΗ : Επίτευξη

ΘΕΟΙ : Αιγυπτιακοί : Όσιρις, Ptah. Ελληνικοί : Ζευς, Αιθέρας. Ρωμαϊκοί : Jupiter, Aether. Κελτικοί : Dagda. Νορβηγικοί : Ymir. Ινδουιστικοί : Brahaman

ΚΛΙΦΟΘ: Τάγμα : Thaumiel (Δίδυμοι του Θεού) Ματαιότητα

 

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΤΖΙΛΟΥΘ : Λαμπρότητα

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΠΡΙΑ          : Καθαρό Άσπρο του διαμαντιού

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΕΤΖΙΡΑ       : Καθαρό Άσπρο του διαμαντιού

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΣΣΙΑ           : Άσπρο με χρυσά στίγματα

 

 

ΧΟΧΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ : Χοχμα, Σοφια.  Εβραϊκά γράμματα : Τσετ ,Καφ, Μεμ, Χε

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: Ένας γενειοφόρος άντρας

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ :Στην κορυφή της Στήλης του Ελέους στο Ουράνιο Τρίγωνο.

ΓΕΤΖΙΡΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Η δεύτερη ατραπός ονομάζεται  Φωτισμένη Διάνοια. Είναι το Στέμμα της Δημιουργίας, ή η Λαμπρότητα της Μονάδας. Υψώνεται πάνω από κάθε κεφάλι και αποκαλείται από τους Καββαλιστές, η Δεύτερη Δόξα.

ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΟΧΜΑ: Δύναμη του Γετζιρα. Αμπ. Άμπα. Ο Ουράνιος Πατέρας, Τετραγράμματο. Το Γιοντ του Τετραγράμματου.

ΟΝΟΜΑ ΘΕΟΥ : Γεχοβα (IHVH) 26 , Γιαχ (ΙΗ)

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ : Ρατζιήλ.

ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΤΑΓΜΑ : Οφανιμ, Τροχοί.

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : Μαζλόθ, ο Ζωδιακός Κύκλος. Ο Ουρανός

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Η θεά του Θεού πρόσωπο με πρόσωπο

ΑΡΕΤΗ : Αφοσίωση

ΕΛΑΤΤΩΜΑ : –

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ : Η αριστερή πλευρά του προσώπου.

ΣΥΜΒΟΛΑ : Το Λίνγκαμ. Ο Φαλλός. Το Γιοντ του Τετραγράμματου. Το Εσωτερικό ένδυμα της δόξας, Ο Οβελίσκος. Ο Πύργος, Η Ανυψωμένη Ράβδος της Δύναμης. Η Ευθεία Γραμμή.

 

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΤΖΙΛΟΥΘ : Καθαρό απαλό γαλάζιο

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΠΡΙΑ        : Γκρι

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΕΤΖΙΡΑ     : Ιριδίζον γκρι μαργαριταρένιο.

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΣΣΙΑ         : Άσπρο με στίγματα κόκκινου, μπλε και κίτρινου

 

 

ΜΠΙΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ : Μπίνα, Κατανόηση.   Εβραϊκά γράμματα : Μπετ ,Γιοντ, Νουν

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: Μια ώριμη γυναίκα. Μια οικοδέσποινα.

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ :Στο Ουράνιο Τρίγωνο, στην κορυφή της στήλης της Αυστηρότητας.

ΓΕΤΖΙΡΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Η Τρίτη Διάνοια ονομάζεται  Η Καθαγιασμένη Διάνοια, το θεμέλιο της Αρχέγονης Σοφίας. Ονομάζεται, επίσης, ο Δημιουργός της Πίστης και οι ρίζες της βρίσκονται στο Αμήν. Είναι η πηγή εκπόρευσης της πίστης..

ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΠΙΝΑ: Άμα, η σκοτεινή στείρα Μητέρα. Αιμα, η φωτεινή γόνιμη Μητέρα. Κορσια, ο Θρονος. Μάρα, η Μεγάλη Θάλασσα

ΟΝΟΜΑ ΘΕΟΥ : Γεχοβα  Ελοιμ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ : Τζαφκιηλ

ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΤΑΓΜΑ : Αραλίμ, Θρόνοι

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : Σαμπαθαι, Κρόνος.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Όραμα της θλίψης.

ΑΡΕΤΗ : Σιωπή

ΕΛΑΤΤΩΜΑ : Φιλαργυρία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ : Το Δεξί μέρος του προσώπου.

ΣΥΜΒΟΛΑ : Γιονί. Η κτεις (εφηβαίο). Το κύπελλο ή δισκοπότηρο. Ο Εξωτερικός Μανδύας της Απόκρυψης.

 

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΤΖΙΛΟΥΘ : Βυσσινί

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΠΡΙΑ        : Μαύρο

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΕΤΖΙΡΑ     : Σκούρο Καφέ.

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΣΣΙΑ         : Γκρι με ροζ στίγματα.

 

 

ΧΕΣΕΝΤ

ΤΙΤΛΟΣ : Χέσεντ, Έλεος..   Εβραϊκά γράμματα : Τσετ ,Σαμεχ, Νταλετ

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: Ένας ισχυρός εστεμμένος και ενθρονισμένος Βασιλιάς..

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ :Στο κέντρο της Στήλης του Ελέους.

ΓΕΤΖΙΡΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Η Τέταρτη Ατραπός ονομάζεται  Η Περιεχτική ή Δεκτική Διάνοια επειδή περιέχει όλες τις Άγιες Δυνάμεις και από αυτήν εκπορεύονται όλες οι πνευματικές αρετές με τις πιο εξυψωμένες Ουσίες. Εκπορεύονται η μια από την άλλη με βάση την Πρωταρχική Εκπόρευση, το Ύψιστο Στέμμα το Κέτερ.

ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΣΕΝΤ: Γκεντούλα Αγάπη. Μεγαλοπρέπεια

ΟΝΟΜΑ ΘΕΟΥ : Ελ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ : Τζαντκιήλ.

ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΤΑΓΜΑ : Χασμαλίμ, Οι Λαμπροί.

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : Τζεντέκ, Δίας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Το Όραμα της Αγάπης.

ΑΡΕΤΗ : Υπακοή

ΕΛΑΤΤΩΜΑ : Φανατισμός. Υποκρισία, Λαιμαργία, Τυραννία.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ : Ο Αριστερός βραχίονας.

ΣΥΜΒΟΛΑ : Το στέρνο, το τετράεδρο, Η πυραμίδα. Ο ισοσκελής σταυρός, Η σφαίρα, Η ράβδος . το σκήπτρο. Η ποιμαντορική ράβδος.

 

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΤΖΙΛΟΥΘ : Βαθύ ιώδες

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΠΡΙΑ        :  Γαλάζιο

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΕΤΖΙΡΑ     :  Βαθύ πορφυρό.

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΣΣΙΑ         :  Βαθύ κυανό με κίτρινα στίγματα.

 

 

ΓΚΕΒΟΥΡΑ

ΤΙΤΛΟΣ : Γκεβούρα, Δύναμη, Αυστηρότητα   Εβραϊκά γράμματα : Γκίμελ ,Μπετ, Βάου, Ρες, Χε

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: Ένας δυνατός πολεμιστής στο άρμα του.

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ :Στο κέντρο της Στήλης της Αυστηρότητας.

ΓΕΤΖΙΡΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Η Πέμπτη Ατραπός ονομάζεται  Η Πρωταρχική Διάνοια επειδή μοιάζει με την Ενότητα, που ενώνεται με το Μπίνα, την Κατανόηση, που εκπορεύεται από τα πρωταρχικά βάθη του Χόχμα, της Σοφίας..

ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΚΕΒΟΥΡΑ: Ντιν, Δικαιοσύνη. Παχαντ, Φόβος

ΟΝΟΜΑ ΘΕΟΥ : Ελοιμ Γκιμπόρ.

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ : Καμαήλ

ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΤΑΓΜΑ : Σεραφίμ, Πύρινα Ερπετά.

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : Μαντίμ, Άρης

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Το Όραμα της Δύναμης.

ΑΡΕΤΗ : Ενέργεια, Θάρρος.

ΕΛΑΤΤΩΜΑ : Σκληρότητα, Καταστροφή.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ : Ο Δεξιός βραχίονας.

ΣΥΜΒΟΛΑ : Το πεντάγωνο. Το πενταπέταλο Ρόδο των Τυδορ. Το ξίφος. Η λόγχη. Το μαστίγιο. Η αλυσίδα

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΤΖΙΛΟΥΘ : Πορτοκαλί

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΠΡΙΑ        :  Ζωηρό Κόκκινο

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΕΤΖΙΡΑ     :  Φωτεινό Κόκκινο

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΣΣΙΑ         :  Κόκκινο με μαύρα στίγματα

 

 

ΤΙΦΑΡΕΤ

ΤΙΤΛΟΣ : Ομορφιά, Εβραϊκά γράμματα : Τάου ,Πε, Άλεφ, Ρες, Τάου

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ: Ένας μεγαλόπρεπος Βασιλιάς, Ένα παιδί, Ένας θυσιασμένος θεός.

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ :Στο κέντρο της Στήλης της Ισορροπίας.

ΓΕΤΖΙΡΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Η Έκτη Ατραπός ονομάζεται  Η Μεσολαβητική Διάνοια, γιατί σε αυτή πολλαπλασιάζονται οι εισροές των Εκπορεύσεων γιατί κάνει εκείνο το ρεύμα να κυλάει σε όλες τις δεξαμενές της ευλογίας με τις οποίες είναι ενωμένη.

ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΙΦΑΡΕΤ: Ζοάρ Ανπίν, η Κατώτερη Όψη. Μελέκ, ο Βασιλιάς. Αδάμ. Ο Υιός. Ο Άνθρωπος.

ΟΝΟΜΑ ΘΕΟΥ : Γεχόβα Αλοάχ Βα Ντάατ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ : Ραφαήλ

ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΤΑΓΜΑ : Μαλαχίμ, οι Αγγελιοφόροι

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : Σεμές, Ήλιος

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Το Όραμα της αρμονίας των πραγμάτων. Το Μυστήριο της Σταύρωσης.

ΑΡΕΤΗ : Αφοσίωση στο Μεγάλο Έργο.

ΕΛΑΤΤΩΜΑ : Υπερηφάνεια

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ : Το στήθος.

ΣΥΜΒΟΛΑ : Το Έμβλημα. Ο Ροδόσταυρος. Ο Σταυρός των Ιπποτών ή Σταυρός του Γολγοθά. Η κόλουρη πυραμίδα. Ο κύβος

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΤΖΙΛΟΥΘ : Καθαρό Ροζ

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΠΡΙΑ        :  Κίτρινο

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΕΤΖΙΡΑ     :  Έντονο Σωμών

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΣΣΙΑ         :  Χρυσό Κεχριμπαρένιο.

 

 

ΝΕΤΖΑ

ΤΙΤΛΟΣ : Νετζά, Νίκη Εβραϊκά γράμματα : Νουν, Τζαντί, Τσετ

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:  Μια όμορφη γυμνή γυναίκα.

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ : Στη βάση της Στήλης του Ελέους.

ΓΕΤΖΙΡΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Η Έβδομη Ατραπός ονομάζεται  Η Απόκρυφη Διάνοια, επειδή είναι η Ακτινοβολούσα Λαμπρότητα όλων των Διανοητικών αρετών που συλλαμβάνονται με τα μάτια του νου και τους στοχασμούς της πίστης.

ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΤΖΑ:  Σταθερότητα

ΟΝΟΜΑ ΘΕΟΥ :  Γεχόβα Τζαμπαόθ, ο Κύριος των Στρατιών

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ :  Χαναιήλ

ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΤΑΓΜΑ :  Ελοϊμ ή Μπένι Σεραφείμ , Θεοί

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ :  Νογκά, Αφροδίτη

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ :  Όραμα της θριαμβευτικής ομορφιάς.

ΑΡΕΤΗ :  Ανιδιοτέλεια.

ΕΛΑΤΤΩΜΑ :  Ακολασία, Λαγνεία.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ : Λαγόνες, γοφοί και πόδια.

ΣΥΜΒΟΛΑ :  Λυχνία και Ζώνη. Το ρόδο.

 

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΤΖΙΛΟΥΘ :  Κεχριμπαρένιο.

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΠΡΙΑ        :   Σμαραγδί.

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΕΤΖΙΡΑ     :   Λαμπερό κιτρινοπράσινο.

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΣΣΙΑ         :   Λαδί με χρυσά στίγματα.

 

 

ΧΟΝΤ

ΤΙΤΛΟΣ : Χοντ, Δόξα (Εβραϊκή προφορά: Χε, Βάου, Ντάλετ).

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:  Ο Ερμαφρόδιτος.

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ : Στη βάση της Στήλης της Αυστηρότητας.

ΓΕΤΖΙΡΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Η Όγδοη Ατραπός ονομάζεται  Απόλυτη ή Τέλεια Διάνοια, επειδή είναι το μέσον του πρωταρχικού, που δεν έχει ρίζα από την οποία να μπορεί να σχιστεί, ούτε ανάπαυλα, παρά μόνον στους κρυμμένους τόπους του Γκεντούλα, της Μεγαλοπρέπειας, από όπου εκπορεύεται η δική του κατάλληλη ουσία.

 ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΟΝΤ:

ΟΝΟΜΑ ΘΕΟΥ :  Ελοϊμ Τζαμπαόθ, ο Θεός των Στρατιών

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ :  Μιχαήλ

ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΤΑΓΜΑ :  Μπένι Ελοϊμ, οι Γιοί του Θεού

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ :  Κοκάμπ, Ερμής

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ :  Όραμα της Δόξας.

ΑΡΕΤΗ :  Ειλικρίνεια.

ΕΛΑΤΤΩΜΑ :  Ψεύδος, Ανειλικρίνεια.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ :  Γοφοί και πόδια.

ΣΥΜΒΟΛΑ :  Τα Ονόματα, οι Στίχοι και το Κάλυμμα.

 

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΤΖΙΛΟΥΘ :  Βιολετί – Βυσσινί.

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΠΡΙΑ        :   Πορτοκαλί.

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΕΤΖΙΡΑ     :   Καστανοκόκκινο.

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΣΣΙΑ         :   Κιτρινόμαυρο με άσπρα στίγματα.

 

 

ΓΕΣΟΥΝΤ

ΤΙΤΛΟΣ : Το Θεμέλιο. (Εβραϊκη προφορά: Γιοντ, Σαμέκ, Ντάλετ).

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:  Ένας όμορφος, γυμνός και πολύ δυνατός άνδρας.

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ : Προς τη βάση της Στήλης της Ισορροπίας.

ΓΕΤΖΙΡΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Η Ένατη Ατραπός είναι η Αγνή Διάνοια και ονομάζεται έτσι επειδή εξαγνίζει τις Αριθμήσεις, αποδεικνύει και διορθώνει το σχέδιο της παρουσίασης τους, και εκθέτει την ενότητα τους με την οποία συνδυάζονται χωρίς ελάττωση ή διαίρεση.

ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΣΟΥΝΤ:

ΟΝΟΜΑ ΘΕΟΥ :  Σαντάι Ελ Χάι, ο Πανίσχυρος Ζωντανός Θεός

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ :  Γαβριήλ

ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΤΑΓΜΑ :  Χερουβίμ, οι Ισχυροί

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ :  Λεβανά, η Σελήνη

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ :  Όραμα του Μηχανισμού του Σύμπαντος.

ΑΡΕΤΗ :  Ανεξαρτησία.

ΕΛΑΤΤΩΜΑ :  Τεμπελιά.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ : Τα όργανα αναπαραγωγής.

ΣΥΜΒΟΛΑ :  Τα Αρώματα και τα σανδάλια.

 

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΤΖΙΛΟΥΘ :  Λουλακί (Ίντιγκο).

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΠΡΙΑ        :   Βιολετί

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΕΤΖΙΡΑ     :   Πολύ βαθύ πορφυρό

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΣΣΙΑ         :   Κίτρινο λεμονί με κυανά στίγματα.

 

 

ΜΑΛΚΟΥΤ

ΤΙΤΛΟΣ : Μαλκούτ, το Βασίλειο. (Εβραϊκή προφορά: Μεμ, Λάμεντ, Καφ, Βάου, Τάου).

ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ:  Μια νέα γυναίκα που φοράει στέμμα, καθισμένη σε θρόνο.

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΕΝΤΡΟ : Στην βάση της Στήλης της Ισορροπίας.

ΓΕΤΖΙΡΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Η Δέκατη Ατραπός ονομάζεται Περίλαμπρη Διάνοια, επειδή ανυψώνεται πάνω από κάθε κεφάλι και κάθεται στο θρόνο του Μπίνα. Φωτίζει τη λαμπρότητα όλων των φώτων και προκαλεί την εκπόρευση μιας επίδρασης από τον Πρίγκιπα των όψεων.

ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΑΛΚΟΥΤ:  Η Πύλη. Η Πύλη του Θανάτου. Η Πύλη της Σκιάς του Θανάτου. Η Πύλη των Δακρύων. Η Πύλη της Δικαιοσύνης. Η Πύλη της Προσευχής. Η Πύλη της Κόρης των Ισχυρών. Η Πύλη του Κήπου της Εδέμ. Η Κατώτερη Μητέρα. Μαλκά, η Βασίλισσα. Καλά, η Νύφη. Η Παρθένα.

ΟΝΟΜΑ ΘΕΟΥ :  Αντονάι Μελέκ ή Αντονάι Χα Αρέτζ

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ : Σανταλφόν

ΑΓΓΕΛΙΚΟ ΤΑΓΜΑ : Ασίμ. Πύρινες Ψυχές

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ :  Χολέμ Χα Γεσεντόθ, Σφαίρα των Στοιχείων

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ :  Όραμα του Άγιου Φύλακα Άγγελου.

ΑΡΕΤΗ :  Διάκριση.

ΕΛΑΤΤΩΜΑ :  Φιλαργυρία, Αδράνεια.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ : Τα πόδια. Ο πρωκτός.

ΣΥΜΒΟΛΑ :  Ο βωμός του διπλού κύβου. Ο ισοσκελής σταυρός. Ο μαγικός κύκλος. Το τρίγωνο της τέχνης.

 

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΤΖΙΛΟΥΘ : Κίτρινο.

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΠΡΙΑ        : Κίτρινο, Λαδί, Κοκκινοκάστανο, Μαύρο.

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΕΤΖΙΡΑ     : Κίτρινο, Λαδί, Κοκκινοκάστανο, Μαύρο με χρυσά στίγματα.

ΧΡΩΜΑ ΣΤΟ ΑΣΣΙΑ         :   Μαύρο με κίτρινες ακτίνες.

 

 

_________________________________________________________________________

[1] Οι κύριες πρακτικές καμπαλιστικές μέθοδοι μυητικής ερμηνείας των Γραφών είναι η Γκεμάτρια (από το ελληνικό Γεωμετρία), το Νοτάρικον (Σύντμηση) και η Τεμουρα (Μετάθεση).

[2]  Οι δυο κυριότερες εκφάνσεις του Ιουδαϊκού μυστικισμού είναι αυτές του άρματος του Θρόνου και των Ανακτόρων του Θεού (Maaseh Merkavah και Heikhalot).

[3] Εάν προσμετρήσουμε και την «κρυφή» Σεφίρα του Ντάατ (Γνώση) τότε το σύνολο των ατραπών ανέρχεται σε 33, πράγμα που μας φέρνει στον νου τους 33 βαθμούς του Α:.Α:.Σ:.Τ. του Τεκτονισμού.

[4]Τα αρχαιότερα έργα της καμπαλιστικής φιλολογίας είναι το Σεφέρ Γετζιρά (το Βιβλίο της Μορφοποίησης, 2ος – 4ος αι. μ.Χ.) και το Σεφερ χαΖοχάρ[4] (το Βιβλίο της Λαμπρότητας, 13ος αι. μ.Χ.). Αυτά τα δυο έργα αποτελούν τον πυρήνα της καμπαλιστικής διδασκαλίας.

[5] Ή κατά μια άλλη εκδοχή από την Εβραϊκή Σαπίρ (σάπφιρος – ζαφείρι) όπου η κάθε ιδιότητα του θεού ακτινοβολεί όπως ακριβώς ο πολύτιμος λίθος.

[6] Gareth Knight, Οι Σφαίρες του Δέντρου της Ζωής, σελ. 46.

[7] Παρατηρούμε ότι Το στοιχείο της Γης δεν περιλαμβάνεται στις Ατραπούς αυτό συμβαίνει  διότι στο φυσικό πεδίο εμείς οι ίδιοι βρισκόμαστε στο στοιχείο της Γης και έτσι αυτό το σύμβολο δεν εμφανίζεται στις Ατραπούς που οδηγούν στο Αόρατο.