Δραστηριότητες | Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 30 ΕΤΩΝ

Την 19η Φεβρουαρίου 2013 θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες του εορτασμού των 30 ετών λειτουργίας της.